Artists Strombergshyttan

 • Vase $ 2,500

  Strombergshyttan
  Code : N-11782

  Vase

  Strombergshyttan
  Code : N-11782

  $2,500

 • Vase $ 1,800

  Strombergshyttan
  Code : N-11773

  Vase

  Strombergshyttan
  Code : N-11773

  $1,800

 • Bowl $ 1,500

  Strombergshyttan
  Code : N-11774

  Bowl

  Strombergshyttan
  Code : N-11774

  $1,500

 • Glass Object $ 1,700

  Gunnar Nylund, Strombergshyttan
  Code : N-11776

  Glass Object

  Gunnar Nylund, Strombergshyttan
  Code : N-11776

  $1,700

 • Vase $ 1,900

  Strombergshyttan
  Code : N-11772

  Vase

  Strombergshyttan
  Code : N-11772

  $1,900

 • Vase $ 3,200

  Strombergshyttan
  Code : N-11431

  Vase

  Strombergshyttan
  Code : N-11431

  $3,200

 • Vase $ 3,200

  Strombergshyttan
  Code : N-11419

  Vase

  Strombergshyttan
  Code : N-11419

  $3,200

 • Vase $ 1,600

  Strombergshyttan
  Code : N-11283

  Vase

  Strombergshyttan
  Code : N-11283

  $1,600

 • Decanter $ 2,800

  Sweden, Strombergshyttan, 1970s
  Code : N-10342

  Decanter

  Sweden, Strombergshyttan, 1970s
  Code : N-10342

  $2,800

 • Ice Bucket $ 2,500

  Sweden, Strombergshyttan, 1970s
  Code : N-10340

  Ice Bucket

  Sweden, Strombergshyttan, 1970s
  Code : N-10340

  $2,500