Artists Strombergshyttan

 • Vase $ 3,200

  Strombergshyttan
  Code : N-11431

  Vase

  Strombergshyttan
  Code : N-11431

  $3,200

 • Vase $ 1,100

  Strombergshyttan
  Code : N-11432

  Vase

  Strombergshyttan
  Code : N-11432

  $1,100

 • Vase $ 3,200

  Strombergshyttan
  Code : N-11419

  Vase

  Strombergshyttan
  Code : N-11419

  $3,200

 • Tall Vase $ 1,800

  Strombergshyttan
  Code : N-11287

  Tall Vase

  Strombergshyttan
  Code : N-11287

  $1,800

 • Tall Vase $ 1,800

  Strombergshyttan
  Code : N-11285

  Tall Vase

  Strombergshyttan
  Code : N-11285

  $1,800

 • Vase $ 1,600

  Strombergshyttan
  Code : N-11283

  Vase

  Strombergshyttan
  Code : N-11283

  $1,600

 • Decanter $ 2,800

  Sweden, Strombergshyttan, 1970s
  Code : N-10342

  Decanter

  Sweden, Strombergshyttan, 1970s
  Code : N-10342

  $2,800

 • Ice Bucket $ 2,500

  Sweden, Strombergshyttan, 1970s
  Code : N-10340

  Ice Bucket

  Sweden, Strombergshyttan, 1970s
  Code : N-10340

  $2,500