Artists Stilnovo

 • Pair of Sconces $ 8,500

  Stilnovo
  Code : N11375

  Pair of Sconces

  Stilnovo
  Code : N11375

  $8,500

 • Chandelier/Wall sculpture $ 12,250

  Stilnovo
  Code : N-11264 B

  Chandelier/Wall sculpture

  Stilnovo
  Code : N-11264 B

  $12,250

 • Ceiling Fixture $ 12,500

  Stilnovo
  Code : N-11259

  Ceiling Fixture

  Stilnovo
  Code : N-11259

  $12,500

 • Suspension Fixture $ 12,500

  Stilnovo
  Code : N-11197

  Suspension Fixture

  Stilnovo
  Code : N-11197

  $12,500

 • Four Lanterns $ 1,850 Each

  Stilnovo
  Code : N-8541 A- D

  Four Lanterns

  Stilnovo
  Code : N-8541 A- D

  $1,850 Each

 • Chandelier $19,500

  Stilnovo
  Code : N-10236

  Chandelier

  Stilnovo
  Code : N-10236

  $19,500

 • Two Lanterns $ 1,850 Each

  Italy, Stilnovo, 1950s
  Code : N-4680

  Two Lanterns

  Italy, Stilnovo, 1950s
  Code : N-4680

  $1,850 Each

 • Ceiling Light $ 7,500

  Stilnovo
  Code : N-10249b

  Ceiling Light

  Stilnovo
  Code : N-10249b

  $7,500

 • Pair of Chandeliers $ 24,500/pair

  Stilnovo
  Code : N-9913

  Pair of Chandeliers

  Stilnovo
  Code : N-9913

  $24,500/pair

 • Dish Chandelier $ 5,500

  Gaetano Sciolari
  Code : N-4851

  Dish Chandelier

  Gaetano Sciolari
  Code : N-4851

  $5,500