Artists Piero Fornasetti

 • Set of Twelve Zodiac plates $6,,800

  Piero Fornasetti per Perugia
  Code : N-11483

  Set of Twelve Zodiac plates

  Piero Fornasetti per Perugia
  Code : N-11483

  $6,,800

 • Two Plates $ 2,700

  Piero Fornasetti
  Code : N-11484

  Two Plates

  Piero Fornasetti
  Code : N-11484

  $2,700

 • Four Plates. $ 1,900/set

  Piero Fornasetti
  Code : N-11485

  Four Plates.

  Piero Fornasetti
  Code : N-11485

  $1,900/set

 • Umbrella Stand $8,500

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-11439

  Umbrella Stand

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-11439

  $8,500

 • Table Lamp $ 6,500

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-11365

  Table Lamp

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-11365

  $6,500

 • Floor Lamp $ 13,500

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-6892

  Floor Lamp

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-6892

  $13,500

 • Folding Screen $ 75,000

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-7825

  Folding Screen

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-7825

  $75,000

 • Waste Basket $ 5,500

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-9887

  Waste Basket

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-9887

  $5,500

 • Center Table $ 9,500

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-9635

  Center Table

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-9635

  $9,500

 • Paperweight $ 950

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-8871 J

  Paperweight

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-8871 J

  $950

 • Mirror $ 2,500

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-7830

  Mirror

  Piero Fornasetti (1913-1988)
  Code : N-7830

  $2,500